Biomasa

Biogaz

Biodiesel

Kolektory

WWW.BIOENERGIA.ECO.PL BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA BIOPALIWA

     .:  Co to jest bio-Diesel?  :.
     .:  Zalety bio-Diesela  :.
     .:  Zastosowanie  :.
     .:  Porównanie  :.
     

 Co to jest Biodiesel?
Biodiesel w zastosowaniach paliwowych Podstawowe własności i zalety Biodiesla Biodiesel w zastosowaniach paliwowych, to:
paliwo do silników wysokoprężnych (Diesla) stanowiące w 100% metylowe (lub etylowe) estry kwasów tłuszczowych, określane też często mianem B100, paliwo do silników wysokoprężnych (Diesla) zawierające biologiczny komponent w postaci metylowych (lub etylowych)estrów kwasów tłuszczowych.
W tym znaczeniu, najczęściej stosowane odmiany paliwa Biodiesel to:
tzw. B20 (20% Biodiesla (estrów) i 80% oleju napędowego)
tzw. B80 (80% Biodiesla i 20% oleju napędowego)
mieszanki estrów i oleju napędowego w innych proporcjach W literaturze fachowej oraz w marketingu biopaliw, zwykło się używać określenia "Biodiesel " w pierwszym znaczeniu (1) nazywając tak 100% metylowe (lub etylowe) estry kwasów tłuszczowych. Na stronach tego serwisu przyjęto właśnie taką nomenklaturę.

Pod względem chemicznym Biodiesel to ester metylowy kwasów tłuszczowych.
Powstaje on w wyniku prostej reakcji chemicznej:
olej roślinny/tłuszcz + alkohol metylowy (w obecności katalizatora) = ester metylowy (RME) + gliceryna